Thanh tra CCHH

Sở Công Thương công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

25/10/2023

Ngày 11/10/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

25/10/2023

Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử năm 2023

06/10/2023

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 21/9/2023 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử. Trong thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2023, Đoàn kiểm tra ...

Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2023

03/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ, ngày 28/8/2023 của Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 của tỉnh (do ...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, khai thác và quản lý đối với 13 chợ trên địa bàn tỉnh

29/09/2023

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, trong tháng 8, tháng 9 năm 2023 Đoàn kiểm tra của Sở Công thương do Thanh tra Sở chủ trì  đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về  kinh doanh, ...