Thanh tra CCHH

Sở Công Thương tham gia Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDs và Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2023

01/12/2023

Sáng 1/12, tại Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày ...

Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2023

02/11/2023

Sáng 1/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên”. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị còn ...

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình

02/11/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Công Thương đã được phê duyệt và Quyết định thanh tra số 79/QĐ-TTr ngày 05/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương Ninh Bình v/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ...

Sở Công Thương công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

25/10/2023

Ngày 11/10/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

25/10/2023

Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cụ thể như sau: