Thanh tra CCHH

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Tam Điệp năm 2023

12/07/2023

Thực hiện Quyết định thanh tra số 83/QĐ-SCT ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điện lực đối với Điện lực Tam Điệp, trong thời gian từ ngày 16/5/2023 đến ngày ...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ

07/07/2023

Ngày 06/7/2023, tại Nhà khách An Bình - Thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ ...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2023

03/07/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 16/6/2023 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, trong các ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2023 Thanh Tra Sở phối hợp với Phòng Kỹ ...

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Công Thương tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2023

27/06/2023

Sáng ngày 27/6/2023, tại Hội trường Viễn thông Ninh Bình, cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Công Thương tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Kết quả kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm và việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương

23/06/2023

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 06/6/2023 của Sở Công Thương Ninh Bình về việc thành lập Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm và Kế hoạch số 43/KH-ĐKT ngày 06/6/2023 về kiểm tra, hậu kiểm An toàn thực phẩm và việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá ...