Thông tin tổng quan

Công ty TNHH Hải Hà

21/06/2019

Công ty TNHH Hải Hà

Công ty giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao

21/06/2019

Công ty giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao  

Doanh nghiệp tư nhân Long Sinh

21/06/2019

Doanh nghiệp tư nhân Long Sinh  

Cơ sở dữ liệu phát triển công nghiệp và thông tin xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/06/2019

Trong các hoạt động của ngành Công Thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Đối với phục vụ điều hành quản lý Nhà nước, thông tin về công nghiệp và thương mại là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong ...

Quyết định phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình

19/06/2019

Ngày 22/5/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 590/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình​ Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 ...