Thông tin tổng quan

Bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

18/06/2019

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 416/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo quyết định này, các dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (thuộc lĩnh vực xây dựng ...

20 dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015

18/03/2019

Ngày 19-10-2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 dự án, bao gồm: 3 dự ...

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô

18/03/2019

1. Ưu đãi về đất đai 1.1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa ...

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2012 -2015 tỉnh Ninh Bình

18/01/2019

Ngày 19-10-2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 dự án, bao gồm: 3 dự ...

Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư tại tỉnh Ninh Bình

20/10/2014

MÔ TẢ DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. TÊN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ ĐÁ MỸ NGHỆ 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN: Đầu tư xây dựng khu làng ...