Thông tin tổng quan

Các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tỉnh Ninh Bình

20/10/2014

A. Những quy định chung 1. Đối tượng và địa bàn hưởng ưu đãi đầu tư: Đối tượng hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư là các nhà đầu tư (bao gồm: các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) ...