Các cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Gia Thắng – Gia Tiến

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Thắng – Gia Tiến Địa điểm Xã Gia Thắng, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 ...

Cụm công nghiệp Khánh Hải

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...

Cụm công nghiệp Khánh Hồng

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hồng Địa điểm Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 23 ...

Cụm công nghiệp Khánh Thành

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Thành Địa điểm Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...