Kế hoạch Tháng 5/2020 - Tuần 2

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

11/5/2020 (Thứ 2)

8h30

HN công bố quyết định thanh tra của đoàn thanh tra Bộ Nội vụ

Đ/c Giám đốc Sở

 

UBND tỉnh

Đ/c Kiên

14h00

HN thẩm định phương án giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Gia Vân, Gia Lập

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

P QLCN

UBND tỉnh

Đ/c Chiến

12/5/2020 (Thứ 3)

 

 

 

 

 

 

13/5/2020 (Thứ 4)

 

 

 

 

 

 

14/5/2020 (Thứ 5)

Chiều

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn thể đảng viên

 

HT tầng III

 

15/5/2020 (Thứ 6)

Sáng

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn thể đảng viên

 

HT tầng III

 

Chiều

Hội nghị - Công ty điện lực NB

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

P QLNL

Công ty điện lực NB

Đ/c Chiến

16/5/2020 (Thứ 7)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Giám đốc Sở

Văn phòng

 

Đ/c Kiên

17/5/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Kim PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến