Kế hoạch/Lịch công tác

Kế hoạch Tháng 5/2020 - Tuần 3

18/05/2020

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 18/5/2020 (Thứ ...

Tháng 5/2020 - Tuần 2

17/05/2020

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 11/5/2020 (Thứ ...

Kế hoạch Tháng 5/2020 - Tuần 2

11/05/2020

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 11/5/2020 (Thứ ...

Tháng 5/2020 - Tuần 1

10/05/2020

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 04/5/2020 (Thứ ...

Kế hoạch Tháng 5/2020 - Tuần 1

04/05/2020

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 04/5/2020 (Thứ ...