Thông tin tuyên truyền

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

30/05/2022

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-SCT ngày 16/5/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 69/KH-ĐKT ngày ...

Sở Công Thương Ninh Bình tham gia chương trình kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức Xúc tiến thương mại

23/05/2022

Thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2022, Trung tâm Khuyến công XTTM & Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tổ chức cho 12 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh như: sản phẩm cói của Công ty TNHH Đổi Mới, sản phẩm Thêu tay của Công ty ...

Mời tham dự Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP”

23/05/2022

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khai thác tối đa và hiệu quả các cơ hội do Hiệp định RCEP đem lại nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” nhằm giới ...

Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022

18/05/2022

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý ...

Tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng thương hiệu và kỹ năng phát triển thị trường cho các doanh nghiệp

14/05/2022

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhận thức đúng đắn về xây dựng thương hiệu từ đó có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho xây dựng thương hiệu, đồng thời hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh giải quyết những vướng mắc khó ...