Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

        - Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 54 giờ làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

        - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

 

Thời hạn giải quyết

54 giờ 

Phí

Trên địa bàn Thành phố: 1.200.000đ

Trên địa bàn các huyện: 600.000đ

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP  Tải về 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG