Khuyến công

Tăng cường quản lý trong hoạt động khuyến công Ninh Bình

11/06/2019

Đến nay, nguồn kinh phí khuyến công tại Ninh Bình tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ cá thể đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nâng cao năng lực sản xuất. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người lao ...