Khuyến công

Kết quả nghiệm thu các đề án Khuyến công Quốc Gia 2019

19/09/2019

Được sự quan tâm của Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình, Sở công thương và các ngành có liên quan.Trong những năm qua công tác khuyến công ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công được hoàn ...

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

02/08/2019

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công

12/07/2019

Ngày 10/7/2019, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về khuyến công thuộc các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Liên minh các ...

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV năm 2019

11/06/2019

Chiều 23/5, tại Thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV - năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kết quả thực hiện công tác khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2018

11/06/2019

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính Phủ, ngành Công thương Ninh Bình đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch Khuyến công và Xúc tiến thương mại góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường.