Thị trường

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 05/6/2020 đến 11/6/2020

12/06/2020

Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên chương trình KM Hình thức KM Thời gian Địa điểm KM Sản phẩm KM Sản phẩm dùng để KM Giá trị (triệu VNĐ) Bắt ...

Sở Công Thương tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

02/06/2020

Thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. ...

Sở Công Thương Ninh Bình triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam 2020

20/03/2020

Để tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước theo sự ...

Chi bộ Quản lý thương mại - Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022

27/02/2020

Chiều ngày 25/02/2020, tại Hội trường sở Công Thương, Chi bộ Quản lý thương mại thuộc Đảng bộ sở Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội chi bộ điểm trong chuỗi sự kiện Đại hội cấp chi bộ, hướng đến Đại hội ...

Kết quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

17/02/2020

Trong năm 2019, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai Nghị định số 40/2018/NĐ-CP đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa ...