Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/09/2023 đến 30/09/2023

05/10/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-230929-0098 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM Lô A2-3 Khu Công ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/08/2023 đến 30/08/2023

05/09/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-230830-0100 CÔNG TY TNHH MARS VIỆT NAM 161 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/07/2023 đến 30/07/2023

05/08/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-230728-0040 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Số 18 Lê Văn Lương, ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/06/2023 đến 30/06/2023

05/07/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-230630-0037 CÔNG TY TNHH FT VIỆT NAM Phòng 25W101, Tầng 25, WeWork ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/05/2023 đến 30/05/2023

05/06/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  H42.10-230530-0067 Công ty TNHH thực phẩm Thiên Hương phía Bắc Tổ Dân phố Phan ...