Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/08/2021 đến 30/08/2021

04/09/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210830-0023 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT 261-263 Khánh ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/07/2021 đến 30/07/2021

03/08/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210730-0016 Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam Số 2 Trần Hưng ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021

03/07/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210630-0027 Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam Số 8, đường 17A, ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/05/2021 đến 30/05 /2021

03/06/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210528-0051 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH XƠ ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 11/3/2021 đến 18/3/2021

19/03/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210318-0020 Công ty TNHH Phân Phối Ô tô Tải - Bus Trường ...