Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/11/2022 đến 30/11/2022

08/12/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-221130-0079 Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế Thôn Đức Thịnh, Xã Tản ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/10/2022 đến 30/10/2022

06/11/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-221028-0016 CÔNG TY TNHH CALOFIC Khu công nghiệp Cái Lân, Phường ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/09/2022 đến 30/09/2022

07/10/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220930-0088 CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Số 16, đường ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/08/2022 đến 30/08/2022

07/09/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220830-0068 CÔNG TY TNHH TOHOGENKAI VIỆT NAM 778/10/6G Huỳnh Tấn ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/07/2022 đến 30/07/2022

09/08/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220729-0059 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Số 138 – 142 Đường Hai ...