Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022

07/07/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220630-0010 PHẠM QUỲNH TRANG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/05/2022 đến 30/05/2022

07/06/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220530-0051 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUM BER ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022

07/05/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220429-0052 TRẦN THỊ HẠNH Tầng 8, Số 22, phố Láng Hạ, Phường ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/03/2022 đến 30/03/2022

05/04/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220330-0041 CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM Toà nhà ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/02/2022 đến 30/02/2022

04/03/2022

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-220228-0042 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG CÔNG TY TNHH ROHTO - ...