Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/01/2022 đến 31/01/2022

08/02/2022

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  1 CÔNG TY TNHH ENI-FLORENCE VIỆT NAM Lô C12- KCN Khánh Phú - Xã Khánh Phú - yên Khánh - ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 13/11/2021 đến 30/11/2021

04/12/2021

Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA KCN Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh., ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/11/2021 đến 12/11/2021

12/11/2021

          Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận      Chi Nhánh Công ty CP ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/10/2021 đến 30/10/2021

05/11/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-211029-0062 CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/09/2021 đến 30/09/2021

05/10/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210930-0023 CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM Khu phố Bình ...