Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/04/2023 đến 30/04/2023

04/05/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-230428-0101 Tổng Công ty dịch vụ số Viettel Chi nhánh Tập đoàn Công ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/03/2023 đến 30/03/2023

03/04/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-230330-0016 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH B19D6 Khu đô thị mới ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023

01/03/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-230228-0037 Công ty Bảo hiểm số MIC 128 Tân Khai, Lĩnh Nam, ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/01/2023 đến 31/01/2023

31/01/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-230130-0051 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Số 18 Lê Văn ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/12/2022 đến 30/12/2022

05/01/2023

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-221229-0068 PHẠM THỊ THÙY PHƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY ...