Khu Công nghiệp Gián Khẩu


Tên khu công nghiệp:

Khu Công nghiệp Gián Khẩu

Địa điểm

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha)

262 ha (giai đoạn 1 là 162 ha) 

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các ngành: dệt, may, cơ khí, sản xuất VLXD, điện tử, lắp ráp ôtô,…

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100%

Số dự án đang hoạt động

23

Tổng số vốn đăng ký đầu tư dự án (tỷ đồng)

9677 

Có quy hoạch chi tiết

Quyết Định số 2766/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND Tỉnh

Số lao động (người)

6.500