Khu công nghiệp Phúc sơn

 

Tên khu công nghiệp:

Khu Công nghiệp Phúc Sơn

Địa điểm

Thành phố Ninh Bình

Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha)

142

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các ngành: dệt, may, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dụng cụ thiết bị y tế, sản xuất bia, dụng cụ đo lường và sản xuất phần mềm,...

Tỷ lệ lấp đầy (%)

15

Số dự án đang hoạt động

3

Tổng số vốn đăng ký đầu tư dự án (tỷ đồng)

589

Có quy hoạch chi tiết

Quyết Định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của UBND Tỉnh

Số lao động (người)

1166 lao động