Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Trường Xuân

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Trường Xuân  

Tên giao dịch tiếng Anh: Truong Xuan Construction Private Enterprise
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Điện thoại: (84-30) 620043
Lĩnh vực hoạt động: - Xây dựng giao thông, thủy lợi, dân dụng. - Kinh doanh vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng xây dựng.