Xí nghiệp tư doanh xây dựng Hải Yến

Xí nghiệp tư doanh xây dựng Hải Yến

Tên giao dịch tiếng Anh: Hai Yen Construction Private Enterprise
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: - Xây dựng giao thông, thủy lợi, dân dụng. - Kinh doanh vật liệu xây dựng.