Xí nghiệp tư doanh xây dựng Xuân Hòa

Xí nghiệp tư doanh xây dựng Xuân Hòa  

Tên giao dịch tiếng Anh: Xuan Hoa Construction Private Enterprise
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: - Xây dựng thủy lợi, dân dụng. - Dịch vụ than mỏ. - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (gạch, ngói, đất nung).