Xí nghiệp tư doanh xây dựng Cộng Lực

Xí nghiệp tư doanh xây dựng Cộng Lực

Tên giao dịch tiếng Anh: Cong Luc Construction Private Enterprise
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: - Xây dựng giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, thủy nông và xây dựng điện. - Kinh doanh vật liệu xây dựng.