Làng nghề bún Yên Thịnh

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề bún Yên Thịnh

Địa chỉ

Xã Khánh Dương - huyện Yên Mô

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2008

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 50 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Các sản phẩm từ cói (Thùng cói, hộp cói, đĩa cói, …)

Thị trường tiêu thụ

Trong nước

Số hộ làm nghề (hộ)

160

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

72,7

Số lao động làm nghề (người)

285

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

67,9

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

1.200.000

Nguyên liệu chính

Gạo, bột

Nguồn nguyên liệu

Tại địa phương

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công kết hợp với máy móc