Làng nghề cói Yên Mô Càn

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề cói Yên Mô Càn

Địa chỉ

Xã Yên Mạc - huyện Yên Mô

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2011

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 50 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Các sản phẩm từ cói (Thùng cói, hộp cói, đĩa cói, …)

Thị trường tiêu thụ

Tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp thu mua

Số hộ làm nghề (hộ)

277

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

78

Số lao động làm nghề (người)

600

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

55,3

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

1.100.000

Nguyên liệu chính

Cói, bèo,…

Nguồn nguyên liệu

Tại địa phương và tỉnh Thanh Hóa

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công