Làng nghề trồng đào phai thôn 9

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề trồng đào phai thôn 9

Địa chỉ

xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp

Ngành nghề

trồng đào phai

Năm công nhận

2013

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

10 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Cây đào phai

Thị trường tiêu thụ

Khách hàng chủ yếu mua tại vườn

Số hộ làm nghề (hộ)

88

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

54,3

Số lao động làm nghề (người)

227

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

53,3

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

1.400.000

Nguyên liệu chính

Cây giống

Nguồn nguyên liệu

Tự ươm từ hạt

Quy trình sản xuất

Thủ công