Làng nghề cói - bèo xóm 1 Tây Sơn

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề cói - bèo xóm 1 Tây Sơn

Địa chỉ

Xã Yên Mạc - huyện Yên Mô

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2013

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 30 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Các sản phẩm từ cói, bèo tây (Hộp cói, làn cói, thùng cói, …)

Thị trường tiêu thụ

Tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp thu mua

Số hộ làm nghề (hộ)

142

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

50,4

Số lao động làm nghề (người)

290

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

83,9

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

1.200.000

Nguyên liệu chính

Cói, bèo tây

Nguồn nguyên liệu

Thu mua bên ngoài

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công