Làng nghề cói Hướng Đạo

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề cói Hướng Đạo

Địa chỉ

Xã Đồng Hướng - huyện Kim Sơn

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2007

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 20 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Các sản phẩm từ cói (Thùng cói, hộp cói, đĩa cói, …)

Thị trường tiêu thụ

Tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp thu mua

Số hộ làm nghề (hộ)

800

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

47,1

Số lao động làm nghề (người)

1.200

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

48

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

1.500.000

Nguyên liệu chính

Cói, bèo bồng

Nguồn nguyên liệu

Trong tỉnh

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công