Làng nghề cói Kiến Thái

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề cói Kiến Thái

Địa chỉ

Xã Kim Chính - huyện Kim Sơn

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2007

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 55 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Các sản phẩm từ cói (Thùng cói, hộp cói, đĩa cói, …)

Thị trường tiêu thụ

Tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp thu mua

Số hộ làm nghề (hộ)

537

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

58,8

Số lao động làm nghề (người)

1.246

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

40,7

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

900.000

Nguyên liệu chính

Cói

Nguồn nguyên liệu

Trong tỉnh

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công