Làng nghề cói Yên Thổ

 

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề cói Yên Thổ

Địa chỉ

Xã Yên Mật - huyện Kim Sơn

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2007

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Lâu đời

Sản phẩm chính của làng nghề

Sản phẩm cói đan xuất khẩu (thùng đựng đồ, lọ hoa, làn, giỏ đựng hoa quả)

Thị trường tiêu thụ

Xuất khẩu thông qua các Doanh nghiệp

Số hộ làm nghề (hộ)

150

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

42,9

Số lao động làm nghề (người)

310

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

43,1

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

1.200.000

Nguyên liệu chính

Cói

Nguồn nguyên liệu

Trồng tại địa phương và thu mua tại địa phương khác.

Quy trình sản xuất

Đan thủ công