Làng nghề thêu Văn Lâm

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề thêu Văn Lâm

Địa chỉ

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

Ngành nghề

Thêu ren

Năm công nhận

2006

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 50 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Tranh thêu, Chăn thêu, áo thêu tay, khăn thêu, …

Thị trường tiêu thụ

Trong và ngoài tỉnh

Số hộ làm nghề (hộ)

480

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

40

Số lao động làm nghề (người)

600

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

30

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

2.400.000

Nguyên liệu chính

Chỉ thêu, vải các loại

Nguồn nguyên liệu

Trong tỉnh

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công