Thị trường

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2020

24/09/2020

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Tam Điệp, Sở Công thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Quảng Trị - Ninh Bình

23/09/2020

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc, tìm hiểu, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ngày 22/9/2020, Trung tâm Xúc tiển Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ...

Sở Công Thương Ninh Bình tổng kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư

02/07/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương tổng kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của ...

Sở Công Thương Ninh Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020”

01/07/2020

Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, ngày 30/6/2020, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 771/KH-SCT về việc thực hiện chương trình “Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020-Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 11/6/2020 đến 18/6/2020

19/06/2020

Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên chương trình KM Hình thức KM Thời gian Địa điểm KM Sản phẩm KM Sản phẩm dùng để KM Giá trị (triệu VNĐ) Bắt ...