Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV năm 2019

Chiều 23/5, tại Thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV - năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Hoàng Thị Thùy.

 

Tham dự còn có ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo UBND và đại diện Sở Công Thương, các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

 

Theo báo cáo thì tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 của cả nước là 298.300,98 triệu đồng; tổng kinh phí thực hiện 290.767,23 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia được phê duyệt là 120.000 triệu đồng (thực hiện 118.579,29 triệu đồng, đạt 98,82% so với kinh phí đã giao), kinh phí khuyến công địa phương là 178.300,98 triệu đồng (thực hiện 172.187,94 triệu đồng, đạt 96,57% so với kế hoạch). Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 của 28 tỉnh khu vực phía Bắc là 144.601 triệu đồng, thực hiện 142.727 triệu đồng, đạt 98,7%. Kế hoạch kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình là 4.045 triệu đồng, thực hiện 3.997 triệu đồng, đạt 98,81% so với kế hoạch.

 

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Chính Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống quản lý khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở một số địa phương có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án.

 

Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của 08 Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Hiệp hội làng nghề Việt Nam.

 

Tiếp thu ý kiến của các địa phương, đơn vị và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu các địa phương tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công nhằm vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng. Cùng với việc thực hiện 8 nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong báo cáo của Cục Công Thương địa phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn. Về dài hạn, các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

 

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công. Tích cực phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác khuyến công, tổ chức thực hiện các đề án khuyến công năm 2018 đúng tiến độ, đạt hiệu quả; tham mưu Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia và kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019 đúng thời gian, thủ tục, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương Ninh Bình đã vinh dự là một trong 5 tỉnh khu vực phía Bắc được Bộ Công Thương tặng Bằng khen trong công tác khuyến công năm 2018./.

 

Hoàng Thị Thùy - Phòng QLCN