Các khu công nghiệp

Khu Công nghiệp Khánh Cư

28/06/2016

Tên khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Khánh Cư Địa điểm Huyện Yên Khánh Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha) 67 Lĩnh vực thu ...