Công nghiệp

Tổ chức Hội nghị Thu hút đầu tư lĩnh vực Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

24/11/2023

Ngày 24/11, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư lĩnh vực Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nhà đầu ...

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất

13/11/2023

Ngày 11/11/2023, tại hội trường Nhà khách An Bình, thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương phối hợp với Cục Hóa chất, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất cho các đơn vị hoạt ...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

06/11/2023

Ngày 01/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BCT Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. 

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kiến thức về quản lý, sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp

23/10/2023

Ngày 22/10/2023, tại hội trường Nhà khách An Bình, thành phố Ninh Bình;Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kiến thức về quản lý, sử dụng, ...

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương phụ trách

23/10/2023

Ngày 20/10/2023, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn ...