Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề cói Kiến Thái

28/06/2016

Nội dung Thông tin Tên làng nghề Làng nghề cói Kiến Thái Địa chỉ Xã Kim Chính - huyện Kim Sơn Ngành nghề Chế biến ...

Làng nghề cói Thủ Trung

28/06/2016

Nội dung Thông tin Tên làng nghề Làng nghề cói Thủ Trung Địa chỉ Xã Kim Chính - huyện Kim Sơn Ngành nghề Chế biến ...

Làng nghề cói Hướng Đạo

28/06/2016

Nội dung Thông tin Tên làng nghề Làng nghề cói Hướng Đạo Địa chỉ Xã Đồng Hướng - huyện Kim Sơn Ngành nghề Chế biến ...

Làng nghề thêu Văn Lâm

28/06/2016

Nội dung Thông tin Tên làng nghề Làng nghề thêu Văn Lâm Địa chỉ Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư Ngành nghề Thêu ...

Làng nghề cói Yên Thổ

28/06/2016

  Nội dung Thông tin Tên làng nghề Làng nghề cói Yên Thổ Địa ...