Cụm Công nghiệp Cầu Yên

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Cầu Yên

Địa điểm

Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

14,1 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

14,1 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc.

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.