Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch Kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022

06/04/2022

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Ninh Bình năm 2022 và Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP ...

Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 2)

01/04/2022

Tiếp tục thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 16/QĐ-SCT ngày 25/02/2022 của Sở Công Thương Ninh Bình, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong ...

Hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

01/04/2022

Sáng 31/3, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định RCEP nhằm giới thiệu cho cán bộ phụ trách công tác xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh các nội dung chính của ...

Khai mạc Hội chợ Thương mại và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022

26/03/2022

Tối 25/3, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

20/03/2022

Ngày 25/11/2021, Sở Công Thương Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 1740/KH-KH-SCT về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ ...