Hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu

Ngày 08/3/2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1150/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu.

Vừa qua, Bộ Công Thương nhận được kiến nghị từ một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm chế biến bột như mì ăn liền, bún, miến, phở, hủ tiếu, bánh tráng… về việc thực hiện quy định (EU) 2021/2246 ban hành, sửa đổi quy định (EU) 2019/1793 của Liên minh châu Âu áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với một số thực phẩm nêu trên khi nhập khẩu vào khu vực này.

Sản xuất bún khô, miến khô tại thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh. Ảnh: Duy Phương

Theo hướng dẫn của EU, trước khi xuất khẩu các mặt hàng nêu trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra quá trình sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm dư lượng chất Etylen oxit và chứng nhận theo mẫu tại quy định (EU) 2019/1793.
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1150/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu là cơ sở xem xét, chứng nhận phục vụ việc xuất khẩu các sản phẩm nêu trên vào EU. Theo đó, Bộ Công Thương đã đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị chứng nhận (nếu cần) kèm theo bằng chứng về thông tin được nêu tại phụ lục 1 về địa chỉ Vụ Khoa học và Công nghệ trước khi làm thủ tục xuất khẩu. 
Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp phối hợp với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (Phụ lục 2) để lấy mẫu, kiểm nghiệm dư lượng chất Etylen oxit. 
Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và báo cáo xác nhận thông tin (Phụ lục 1), Bộ Công Thương sẽ chứng nhận theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu./.

Chi tiết Văn bản xem tại đây.

Thanh Ngân - Phòng XNK