Kế hoạch Tháng 5/2020 - Tuần 3

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

18/5/2020 (Thứ 2)

8h00

HN về việc thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi GCNĐT dự án xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

P QLCN

Sở Kế hoạch

Đ/c Chiến

14h00

 

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

P QLCN

 

Đ/c Chiến

19/5/2020 (Thứ 3)

 

 

 

 

 

 

20/5/2020 (Thứ 4)

 

 

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

 

Đ/c Chiến

 

 

Lãnh đạo

 

 

 

21/5/2020 (Thứ 5)

 

 

Toàn thể đảng viên

 

 

 

22/5/2020 (Thứ 6)

 

 

Toàn thể đảng viên

 

 

 

 

 

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

 

Đ/c Chiến

23/5/2020 (Thứ 7)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Giám đốc Sở

Văn phòng

 

Đ/c Kiên

24/5/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Kim PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến