Các cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Đồng Phong

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Đồng Phong Địa điểm Xã Đồng Phong, huyện Nho Quan Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...

Cụm công nghiệp Yên Thổ

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Thổ Địa điểm TT Yên Thịnh, huyện Yên Mô Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 14 ...

Cụm công nghiệp Yên Lâm

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Lâm Địa điểm Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...

Cụm công nghiệp Gia Phú – Liên Sơn

28/06/2016

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Phú – Liên Sơn Địa điểm Xã Gia Phú, huyện Gia ...

Cụm công nghiệp Gia Phú

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Phú Địa điểm Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...