Các cụm công nghiệp

Cụm Công nghiệp Sơn Lai

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Sơn Lai Địa điểm Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 28,21 ...

Cụm Công nghiệp Xích Thổ

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Xích Thổ Địa điểm Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...

Cụm công nghiệp Ninh Hải

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp   Cụm công nghiệp Ninh Hải Địa điểm Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 37,8 ...

Cụm công nghiệp Gia Vân

28/06/2016

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Vân Địa điểm Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha) 50 ...

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc

28/06/2016

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Nhạc Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên ...