Thông báo khuyến mại

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/01/2021 đến 30/01/2021

01/02/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-210129-0021 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỸ PHẨM ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/12/2020 đến 30/12/2020

03/01/2021

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-201130-0051 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 191 ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/11/2020 đến 30/11/2020

01/12/2020

SỐ HỒ SƠ Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-201130-0050 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 191 Bà ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại ngày 01/10/2020 đến 30/10/2020

31/10/2020

Số hồ sơ  Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Người đăng ký  Ngày tiếp nhận  000.00.10.H42-201030-0042 CÔNG TY TNHH THẠCH BÀN Thôn Đông Hương, Thị trấn ...

Tổng hợp thông báo thực hiện khuyến mại từ 1/10 đến 09/10

10/10/2020

Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên chương trình KM Hình thức KM Thời gian Địa điểm KM Sản phẩm KM Sản phẩm dùng để KM Giá trị (triệu VNĐ) Bắt ...