Kết quả bước đầu triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 170/UBND-VP5 ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường, Sở Công thương đã phối hợp với Công An tỉnh, Cục Quản lý thị trường Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

Trong các ngày từ 09 đến 11 tháng 3 năm 2022 Đoàn kiểm tra theo quyết định số 16/QĐ-SCT ngày 25/02/2022 của Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra 12 cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn huyện Kim Sơn, Yên Khánh và thành phố Tam Điệp. Qua kiểm tra, nhìn chung các cửa hàng cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; đa số các cửa hàng tuy có khó khăn về lượng xăng dầu nhập đầu vào nhưng các cửa hàng vẫn cố gắng đảm bảo duy trì đủ lượng xăng dầu cung cấp ra thị trường, không để hoạt động kinh doanh xăng dầu gián đoạn, thực hiện bán theo đúng  giá và thời gian bán hàng đã niêm yết và đăng ký với Sở Công thương.  Đoàn kiểm tra chưa phát hiện trường họp Cửa hàng có biểu hiện dừng bán, găm hàng. Tuy nhiên có một số cửa hàng tại thời điểm kiểm tra có Biển hiệu còn chưa ghi đầy đủ thông tin của đơn vị phân phối, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và cho thời hạn khắc phục, đến nay các cửa hàng đã khắc phục và báo cáo Đoàn kiểm tra bằng hình ảnh cụ thể qua Zalo.
                         

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Tam Điệp 

 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-Cp và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhất là trước các thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.


Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở
 

Các bài viết đã đăng