Kết quả công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3161/KH-BCĐ ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo Liên ngành ATTP của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. Trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 02/10/2020 Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 của tỉnh (do Sở Công thương chủ trì)  đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu  trên địa bàn các huyện Yên Khánh, Kim Sơn và thành phố Tam Điệp. 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh dẻo Chân Phương, địa chỉ xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn.

Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP số 2 đã tiến hành làm việc với 03 Ban chỉ đạo liên ngành các huyện, thành phố và trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn (trong đó có 2 cơ sở sản xuất bánh trung thu, 11 cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm  và 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và); Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở có hành vi vi phạm, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 5.600.000 đồng; tiêu hủy hàng hóa hóa đã hết hạn sử dụng theo quy định, tổng trị giá là 1.746.000 đồng (hàng hóa gồm bánh, kẹo, mỳ tôm, thạch, sữa... đã hết hạn sử dụng).
Đoàn kiểm tra đã thực hiện lấy 11 mẫu thực phẩm tại 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh và gửi cơ quan chức năng để kiểm nghiệm (xét nghiệm tại labo các chỉ tiêu hóa, lý và vi sinh) theo quy định, gồm: 01 mẫu sữa tươi; 01 mẫu trân châu; 01 mẫu kẹo lạc và 08 mẫu bánh nướng, bánh dẻo gửi. Kết quả kiểm nghiệm: 11/11 mẫu đều đạt các chỉ tiêu theo bản tự công bố.
Kiểm tra Test nhanh tại cơ sở 17 mẫu (Giò chả thịt, rượu trắng, rau, cà chua, độ ôi khét dầu mỡ và Test bát đĩa sạch. Kết quả trong đó 11/17 mẫu đạt, 6 mẫu không đạt là (05 mẫu bát đĩa và 01 mẫu cà chua).
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, trọng tâm là các văn bản quy định mới về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, như: Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương; các văn bản pháp luật hiện hành Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; các Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP ngày14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá; số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về  kinh doanh rượu; số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm; số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về XPVPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và một số văn bản khác có liên quan để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện.
Kết thúc quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành ATTP số 2 của tỉnh đã tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh trong đó đã  đánh giá khái quá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm của địa phương./.

                                                                     Tin và Ảnh: Nguyễn Thị Thắm –Thanh tra Sở