Sở Công Thương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo sở, Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử của Sở, việc ứng dụng côngnghệ thông tin Xây dựng chính quyền điện tử tại Sở Công Thương đã mang lại được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Sở đã thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử của đơn vị gồm 8 Đồng chí, do Giám đốc sở làm Trưởng ban theo Quyết định số 77/QĐ-SCT ngày 12/6/2019; Kiện toàn lại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của đơn vị do Đồng chí Phó Chánh văn phòng làm Trưởng bộ phận theo Quyết định số 42/QĐ-SCT ngày 29/3/2019.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. Ảnh Trịnh Đình Hoàn.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầucôngviệc. Hiện nay tỷ lệ máy tính/Cán bộcôngchức, viên chức của đơn vị đạt 100%; đường truyền Internet của Sở được nâng cấp từ gói 40MB lên gói 100MB; 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng đã được SởcôngThương đặc biệt chú trọng. Trang Website của Sở đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu công việc cũng như phù hợp với bộ tiêu chí chấm điểm công nghệ thông tin năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tra cứu và tìm kiếm thông tin của các tổ chức, cá nhân; các phần mềm ứng dụng cũng đang được Sở triển khai có hiệu quả, hiện nay 100% các văn bản đi và đến đều được Sở tiếp nhận và phát hành qua Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice (Trừ các văn bản mật, và các văn bản của đơn vị không sử dụng Hệ thống), đặc biệt tất cả các văn bản đi khi phát hành đều đã được ký số của tổ chức và cá nhân (Lãnh đạo sở); Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí ở sát Sảnh cửa chính ra vào và được trang bị đầy đủ thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Trang dịch vụ công trực tuyến www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn đang được Sở Công Thương vận hành tốt, Sở đã đăng tải 154 thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 lên Hệ thống, trong đó cung cấp 64 thủ tục ở mức độ 4, 35 thủ tục ở mức độ 3, đến hết tháng 9/2019 Sở đã tiếp nhận được 2.196 bộ hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.
Ngoài ra, Sở còn triển khai thêm một số phần mềm ứng dụng khác mang lại hiệu quả khá cao như: Phần mềm kế toán tài chính; phần mềm Quản lý cán bộcôngchức, viên chức; phần mềm Quản lý tài sản; phần mềm Kê khai thuế, Kê khai bảo hiểm; Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm và đặc biệt là hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử, riêng phần mềm này 9 tháng đầu năm 2019 đã cấp được hơn 3.600 bộ C/O điện tử.
Để tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng của Sở, trong thời gian tới,  Sở CôngThương sẽ duy trì và sử dụng có hiêu quả hơn nữa các phần mềm, hệ thống, Website… Đầu tư nâng cấp lại toàn bộ cơ sở hạ tầng về Hệ thống mạng trong nội bộ cơ quan Sở, vì Hệ thống này đã được sử dụng lâu năm nên các trang thiết bị đã xuống cấp, mọi năm có nâng cấp nhưng không nhiều và mang tính chất nhỏ lẻ, không đồng bộ. Trang bị thêm nhiều máy tính mới có đủ cấu hình phục vụ chocôngviệc của cán bộcôngchức, viên chức trong đơn vị, vì hiện nay tỷ lệ máy tính cũ, cấu hình thấp và sử dụng trên 5 năm của Sở chiếm khoảng 50%.
Khuyến khích, động viên, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân và doanh nghiệp yên tâm và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích. Triển khai việc sử dụng chữ ký số đến Lãnh đạo các phòng, ban trong cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc. Đầu tư và lắp đặt Tivi màn hình lớn tại Sảnh ra vào cơ quan hiển thị lịchcôngtác của Lãnh đạo sở và các thông báo của đơn vị. Đầu tư các trang thiết bị phần cứng, phần mềm (firewall..) nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong nội bộ cơ quan đơn vị.

                                                                                     Trịnh Đình Hoàn – VP Sở