Triển khai các biện pháp khai báo y tế trên ứng dụng Ncovi và ứng dụng Bluezone

Thực hiện Công văn số 486/UBND-VP6 ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh; Văn bản số 1059/STTTT-CNTT ngày 4/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Ncovi và Bluezone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh minh họa cài đặt ứng dụng Ncovi

Để tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và trong cơ quan Sở Công Thương nói riêng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng cài đặt Ncovi và Bluezone (ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm). Theo đó Sở Công Thương Ninh Bình đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các doanh nghiệp, cá nhân tích cực triển khai ứng dụng Ncovi và ứng dụng Bluezone để khai báo y tế nhằm phát hiện, cảnh báo các trường hợp có liên quan đến dịch COVID-19. Việc triển khai các ứng dụng điện tử nhằm giúp chính quyền, cơ quan quản lý y tế kịp thời xác minh, phát hiện và có các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhanh chóng, hiệu quả đồng thời giúp người dân tự bảo vệ được bản thân và gia đình.

Hình ảnh minh họa cài đặt ứng dụng Bluezone

Hiện nay ứng dụng NCOVI và ứng dụng Bluezone đã được cung cấp trên Appstore với hệ điều hành IOS và CHplay với hệ điều hành Android. Sở Công Thương Ninh Bình khuyến nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở và các tổ chức, cá nhân triển khai cài đặt các ứng dụng nêu trên.
- Link tải đối với ứng dụng NCOVI:
+ Đối với hệ điều hành Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi
+ Đối với hệ điều hành IOS:
https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178
- Link tải đối với ứng dụng Bluezone:
+ Đối với hệ điều hành Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone
+ Đối với hệ điều hành IOS:
https://apps.apple.com/us/app/bluezone-electronic-mask/id1508062685

Tin: Trịnh Đình Hoàn - Văn phòng Sở